Osnivačka skupština

DSCSl1-w1

14. lipnja 2012. u nazočnosti tadašnjeg Predsjednika Hrvatskog sabora, pokojnog gosp. Boris Šprema, Ministra zdravlja prof.dr.sc. Rajka Ostojića, posebnih predstavnika HAZU akademkinje Vide Demarin i akademika Ivice Kostovića, izaslanika Europskog vijeća za mozak prof.dr.sc. Rolanda Pocheta (Bruxelles) i prof.dr.sc. Nikolaya Gabrovskog (Sofija), Rektora Zagrebačkog Sveučilišta prof.dr.sc. Alekse Bjeliše, Dekana Medicinskog fakulteta akademika Davora Miličića, Prodekana za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta, prof.dr.sc. Davora Ježeka te više od 60 članova akademske zajednice i uglednih institucija – osnovano je Hrvatsko vijeće za mozak!

top