Our goal

Hrvatsko vijeće za mozakTroškovi liječenja i doživotne skrbi za osobe oboljele od neuroloških i psihijatrijskih bolesti samo u Europi premašuju 600 milijardi eura godišnje, što je, za usporedbu, dvostruko više od troškova liječenja svih malignih bolesti zajedno. Samo glavobolje i ambulantno tretirane depresije odnose više od 150 milijardi eura godišnje, što je više od ukupnog iznosa svih investicija Europske Unije u jednoj godini, uključujući poljoprivredu, znanost i regionalni razvoj, kao njihove najznačajnije i najzvučnije komponente. Prošle godine Europska unija je u projekte istraživanja i unaprjeđenja bolesti mozga uložila 6 milijardi eura, što je svega 1% od iznosa koji se utroši na oboljele svake godine, te začuđujućih pet puta manje (20%) od iznosa koji, po glavi stanovnika, izdvajaju Sjedinjene Američke Države. Stoga je već prije deset godina osnivano Europsko vijeće za mozak, sa osnovnim ciljem da sustavnim djelovanjem smanji nepovoljan omjer opterećenja koje donosi liječenje bolesti mozga i nedostatnog ulaganja da se takvo stanje promjeni. Osnivanjem Europskog vijeća za mozak upućen je apel svim nacionalnim medicinskim i istraživačkim zajednicama koje direktno ili indirektno rade na istraživanju i liječenju bolesti mozga da se povežu u učinkovitiji i napredniji sustav.

Osnivanjem Hrvatskog vijeća za mozak po prvi puta su se u Republici Hrvatskoj ujedinile udruge i pojedinci koji svojim iskustvom i lobiranjem mogu utjecati na zakonodavnu i izvršnu razinu vlasti te doprinijeti boljitku osoba oboljelih od bolesti mozga. Osnovna zadaća Hrvatskog vijeća za mozak je kontinuiran rad na smanjenju nerazmjera između velikog utjecaja bolesti mozga na ljudsko društvo i nedovoljnog ulaganja u istraživanje i liječenje bolesti mozga. U koordinaciji sa europskim partnerima, zadani cijevi će se ostvarivati slijedećim sredstvima:

  1. Podizanjem razine umreženog djelovanja (unutar jedne struke, države, Europe) smanjit će se rascjepkavanje (fragmentation) i dupliciranje (redundancy) napora. Iako naizgled opterećena jezičnom i kulturološkom heterogenošću, Europska Unija mora težiti izbjegavanju dupliciranja projekata sa istim ciljevima u svojim pojedinim sastavnicama. Stoga se predviđa značajno ulaganje u projekte koji će biti koordinirani u više zemalja kako bi se zajednički radilo na istom problemu.
  2. Pojačanim zagovaranjem (lobiranjem) na svim razinama društva, a posebno na razini odlučivanja, želi se postići logičnija i pravednija raspodjela sredstava. Po uzoru na neke zemlje, npr. Veliku Britaniju, koja među svojim zastupnicima u parlamentu ima one koji među svojim najvažnijim ciljevima imaju zagovaranje pojačanih izdvajanja za bolesti mozga, takav princip trebaju slijediti sve zemlje članice. Najbolji dokaz uspješnosti te strategije je činjenica da se od osnivanja Europskog vijeća za mozak i njegovog Ureda za lobiranje u EU parlamentu ulaganja u istraživanja bolesti mozga kontinuirano povećavaju svake godine.
  3. Povećanjem broja profesionalaca koji rade na istraživanju i liječenju bolesti mozga želi se još odlučnije i efikasnije napasti bolesti živčanog tkiva. Budući da je količina znanja o mozgu i bolestima mozga prikupljena u posljednja dva desetljeća usporediva sa onim prikupljenim u cijeloj dosadašnjoj povijesti neuroznanosti, očigledno je kako je, zbog manjka ljudstva, potrebno privući i zadržati mlade ljude u tom području. Ovaj prioritet je posebno zanimljiv Republici Hrvatskoj koja je suočena sa stalnim „odljevom mozgova“ u druge zemlje.
  4. Radom na prevenciji bolesti mozga mogu se uštedjeti milijarde eura godišnje. Usporedivo sa masovnim kampanjama protiv pušenja koje su u mnogim zemljama gotovo iskorijenile taj porok i značajno utjecale na pad incidencije nekih bolesti, potrebno je educirati opću populaciju što treba činiti kako bi smanjili rizik nastanka bolesti mozga. Tako je, na primjer, u suradnji sa Europskim vijećem u mnogim zemljama već pokrenuta edukacija o ranom prepoznavanju znakova moždanog udara.
  5. Povećanim uključivanjem udruga pacijenata želi se postići bolja komunikacija s krajnjim korisnicima poboljšanih protokola liječenja. Upravo će Hrvatsko vijeće za mozak biti forum koji će povezati zahtjeve osoba oboljelih od bolesti mozga, istraživače koji traže nove terapijske postupke, liječnike koji te postupke primjenjuju, državna tijela koja donose odgovarajuće zakone i konačno, one koji donose odluke o financiranju svih karika u spomenutom lancu.
top